BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรม “Central Group Car Free Day 2015 @ Central Bangkok” รณรงค์การใช้จักรยาน ลดการใช้พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีทั่วกรุง

20 Sep 2015,   in CENTRAL THAM NEWS
กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรม “Central Group Car Free Day 2015 @ Central Bangkok” รณรงค์การใช้จักรยาน ลดการใช้พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีทั่วกรุง

กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรม “Central Group Car Free Day 2015 @ Central Bangkok” รณรงค์การใช้จักรยาน ลดการใช้พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีทั่วกรุง

 

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2558 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “Central Group Car Free Day 2015 @ Central Bangkok” เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแบ่งปันเส้นทางการจราจรให้แก่กัน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ โดยปั่นจักรยานและการเดิน เพื่อลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

          ด้วยกิจกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” (CENTRAL GROUP LOVES THE EARTH) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจพร้อมให้ความสำคัญควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาตลอดระยะเวลาร่วม 70 ปี โดยได้กำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจ จัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติให้กับหน่วยงาน ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรณรงค์วันปลอดรถ หรือกิจกรรม Car Free Day ที่ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ตลอดจนลดการใช้พลังงาน โดยกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่กว่า 1,500 เมืองทั่วโลก ได้เข้าร่วมโครงการ Car Free Day ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานให้พนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัลได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ เพื่อสร้างพลังมวลชนให้สังคมเห็นความสำคัญในการลดการใช้พลังงาน ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ถือปฏิบัติเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

นอกจากนั้น เพื่อเป็นปลูกฝังเยาวชนและส่งเสริมการรณรงค์ให้เกิดการใช้รถจักรยานอย่างจริงจัง บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ยังได้บริจาครถจักรยานจำนวน 100 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน โดยเราได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชาลี เทพา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ในสังกัด ในจังหวัดอุบลราชธานี และสุรินทร์ ได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไปมาต่อไป”

ทางด้าน คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำทัพนักปั่นครอบครัวจิราธิวัฒน์ ซึ่งนอกจากคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ แล้ว ยังมี คุณสัณหจุฑา- คุณปิยพรรณ – คุณวันทนีย์ – คุณจริยา – คุณสมกมล และผู้บริหารพร้อมเหล่าพนักงานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กว่า300คน ร่วมกันปั่นจักรยานไปยังเส้นทางเซ็นทรัลเวิลด์@GROOVE – แยกเฉลิมเผ่า – ปทุมวัน – สามย่าน – ถ.อังรีดูนัง – ถ.วิทยุ – ถ.เพลินจิต – แยกราชประสงค์ – GROOVE รวมระยะทาง 6.83 กิโลเมตร เพื่อเป็นการรณรงค์ในวันปลอดรถ กับกิจกรรม Central Group Car Free Day 2015 @ Central Bangkok โดยพร้อมเพรียงกัน