November 2016

ARCHIVES

11 Nov 2016
, Posted by cgadmin Arinin เซ็นทรัลทำ

ท็อปส์ มาร์เก็ต ช่วยเหลือชาวนา สนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายข้าวสารของชาวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ท็อปส์ เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาราคาข้าว และจำนวนผลผลิตที่มีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พี่น้องชาวนาประสบปัญหาในการระบายข้าว จึงได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “ชาวนามาขายข้าว” ด้วยการเปิดพื้นที่ภายในร้าน ท็อปส์  มาร์เก็ต สาขาในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่ร่วมโครงการ ให้เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวกันมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวนาไทย …

01 Nov 2016
, Posted by cgadmin Arinin เซ็นทรัลทำ

ธนาคารออมสิน และ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการ ‘ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์’

ธนาคารออมสิน และ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการ ‘ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์’ สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตลอดระยะเวลา 17 ปี ถ่ายทอดผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากและภาพบรรยากาศจากสถานที่จริง ณ…

01 Nov 2016
, Posted by cgadmin Arinin เซ็นทรัลทำ

เปิดงานนิทรรศการ “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย”ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปิดงานนิทรรศการ “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย”ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานได้รับเกียรติเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย” แสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…