November 2016

ARCHIVES

11 Nov 2016
, Posted by cgadmin Arinin CENTRAL THAM NEWS

ท็อปส์ มาร์เก็ต ช่วยเหลือชาวนา สนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายข้าวสารของชาวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ท็อปส์ เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาราคาข้าว และจำนวนผลผลิตที่มีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พี่น้องชาวนาประสบปัญหาในการระบายข้าว จึงได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “ชาวนามาขายข้าว” ด้วยการเปิดพื้นที่ภายในร้าน ท็อปส์  มาร์เก็ต สาขาในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่ร่วมโครงการ ให้เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวกันมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวนาไทย …