BLOG

เซ็นทรัลจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “Central Group Cycling Championship 2018” @ CentralPlaza Salaya อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 61

23 Nov 2017,   in CENTRAL THAM NEWS
Display

เซ็นทรัลจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Central Group Cycling Championship 2018” @ CentralPlaza Salaya  อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 61

 

วันนี้ (พฤสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.00 น. ที่ ลานกรูฟ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์   คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Client Coverage 4

สายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) คุณไชยเจริญ อติแพทย์กรรมการกิตติมศักดิ์ ชมรมจักรยาน กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ ประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร.ท.ศุภัทร์ ศรีสวัย ผู้แทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มาร่วมปั่น ในเส้นทางอันสวยงามและท้าทาย เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ – ถนนอักษะ – ถนนบรมราชชนนี – ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ –  ศาลายา – นครชัยศรี – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา รวมระยะทาง ๕๔ กิโลเมตร อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางการปั่นด้วยทีมมาร์แชลกว่า 50 ชีวิต ควบคุมการแข่งขัน ภายใต้ กฎ กติกา ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสุพัตรา  จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  กล่าวว่า  “กลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินนโยบายหลักเพื่อสังคมเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์การค้าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงการ Central Green Project ซึ่งในปีนี้ได้จัดทำโครงการแล้วเสร็จถึง 21 สาขา ในการฟื้นฟูบำบัดน้ำเสียในคลองให้มีสภาพดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบศูนย์การค้า การดูแลคัดแยกขยะ โดยทั้งหมดนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในปี 2018 ต่อไป  รวมทั้งในปีหน้ายังมีการจัดทำโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ภายใต้ชื่อโครงการ Central 4 Green ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการคัดแยกขยะอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้  ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคม ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด

  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในปี  2561 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของมูลนิธิ 

ในปีนี้ งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04.00 ถึง 10.00 น มีเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทางแข่งขันระยะทาง 54 กิโลเมตร เส้นทางท่องเที่ยวระยะทาง 58 กิโลเมตร และเส้นทางวีไอพีระยะทาง 22 กิโลเมตร ซึ่งนักปั่นจะได้ทั้งความสนุกสนาน ท้าทาย พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติตลอดเส้นทางการปั่น เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคม ของกลุ่มเซ็นทรัล”

 ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมบริจาคจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยจะมอบผ่านกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดต่อไป  โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าและส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเรียบร้อยแล้ว

ด้าน  รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) จึงดำเนินโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อกำหนดกรอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เหมาะสมกับ ที่ครอบคลุมมิติต่างๆของตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาไทย ไว้ว่า“พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย สู่กิจกรรมชั้นนำภูมิภาค ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างการกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย” โดยมีแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้น ที่สำคัญๆ คือ การผลักดันกิจกรรมกีฬาให้เป็นหนึ่งในประสบการณ์การท่องเที่ยว การใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอาศัยข้อได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบผจญภัยอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งโดยภาครัฐ การสร้างนโยบายที่สมบูรณ์อย่างบูรณาการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการทำการตลาดเชิงรุก

สำหรับการปั่นจักรยาน นับเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งกีฬาจักรยานเป็นทั้งกีฬาชนิดที่มีการแข่งขัน หรือกีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่เขตเมือง ชุมชน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ไหล่ถนน การเพิ่มเส้นทางปั่นจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกีฬาปั่นจักรยานในรูปแบบต่างๆ ทำให้ประเทศไทย มีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สนใจในกีฬาปั่นจักรยานมากขึ้น”

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาขน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนหลักการแข่งขัน  กล่าวถึงการร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยส่งเสริมสุขภาพและได้ออกกำลังกายอย่างมีความสุข ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” แบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน จำนวน 10 รุ่น คือ 1.ประเภทการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน (เสือหมอบเท่านั้น) ระยะทาง 54 กิโลเมตรราคา 790 บาท แบ่งเป็น 1.1 ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ  1.2 ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ 2. ประเภทแข่งขันกลุ่มแบ่งรุ่นอายุชิงถ้วยเกียรติยศ (เสือหมอบเท่านั้น) ระยะทาง 54 กิโลเมตร ราคา 790 บาท แบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิง คือ 2.1 รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี 2.2 รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี 2.3 รุ่นประชาชนชายอายุ 30-39 ปี 2.4 รุ่นประชาชนหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป 2.5 รุ่นประชาชนชายอายุ 40-49 ปี 2.6 รุ่นประชาชนชายอายุ 50 ขึ้นไป ส่วนประชาชนชายที่อายุ  19-29 ปี จะต้องลงแข่งขันประเภทประชาชนชายไม่จำกัดอายุ ประชาชนหญิงที่อายุ  19-34 ปี จะต้องลงแข่งขันประเภทประชาชนหญิงไม่จำกัดอายุ  3. ประเภทปั่นท่องเที่ยว  (ไม่กำหนดประเภทจักรยานและไม่กำหนดรุ่นอายุ)    ระยะทาง 58 กิโลเมตร ราคา 590 บาท 4 . ประเภทนักปั่น VIP    (ไม่กำหนดประเภทจักรยานและไม่กำหนดรุ่นอายุ)     ระยะทาง 22 กิโลเมตร ราคา 1,500 บาท 

สำหรับเส้นทางในการแข่งขันคือ     1.ประเภทแข่งขัน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 – ถนนอักษะ – ถนนบรมราชชนนี – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) –  ศาลายา (ถนนหมายเลข 4006) – นครชัยศรี (ถนนหมายเลข 4006 ต่อเนื่อง 3235 และ 3415) – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 54 กิโลเมตร) 2.ประเภทท่องเที่ยว : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) – ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 3096 – ถนนโยธาธิการ นครปฐม 2091 – ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีน – นครปฐม 4014 ต่อเนื่อง นครปฐม 4031 – วัดบางพระ (จุดพักที่ 1) – (นครปฐม 4031  ต่อเนื่อง 3233 เข้าถนนโยธาธิการ – วู้ดแลนด์เมืองไม้ – ตลาดท่านา (ถนนหมายเลข 3233 – ถนนธรรมสพน์ – เจษฎาเทคนิค มิวเซียม (จุดพักที่ 2) –  โรงเรียนงิ้วราย – ถนนหมายเลข4006 – ทางหลวงชนบท นครปฐม 3173 – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 54 กิโลเมตร) 3.ประเภท VIP : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) –  ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – งิ้วราย ถนนโยธาธิการ นครปฐม 2091 – ถนน 4006 – ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 3173- ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 22 กิโลเมตร)

คาดว่าจะมีนักกีฬาปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน  ซึ่งนอกจากจะได้สนุกสนานกับเส้นทางใหม่ที่ทั้งท้าทายและสวยงามเพลิดเพลิน แล้ว ในวันแข่งขันยังมีรางวัล Lucky Draw ให้ลุ้นรับกันมากมาย จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, บัตรที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมตั๋วเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ www.thaimtb.com  เท่านั้น และ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่

Facebook : Central Group Cycling Championship 2018  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560