คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

พันธกิจและวิสัยทัศน์

“กลุ่มเซ็นทรัลจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้งจะนำความเจริญก้าวหน้าสู่ท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง"

คุณปู่ คุณพ่อ และ คุณอา ของผมได้ก่อตั้งธุรกิจของเราขึ้นภายใต้แนวคิดอันเรียบง่าย 2 ประการ คือ การทำงานร่วมกับบุคลากรอย่างสุจริต และการมุ่งมั่นสรรหาสินค้าและบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

ไม่ว่าธุรกิจของเราจะเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเพียงใด แนวคิดทั้ง 2 ประการนี้ก็ยังคงอยู่ในหัวใจแห่งความสำเร็จของพวกเราเสมอมา

เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาโดยตลอด 71 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ และในฐานะที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและการบริการอันดับ 1 ของประเทศไทย เราขยายขอบเขตการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งมากกว่าในประเทศไทย แต่ไปสู่ยุโรปและเวียดนาม โดยมีปณิธานว่าจะนำ “เซ็นทรัล” เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าในทุกๆ ที่ที่เราให้บริการ

ปีนี้จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับกลุ่มเซ็นทรัลที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยยุทธศาสตร์ “นิวเซ็นทรัล นิวอีโคโนมี” (New Central, New Economy) เหนือไปกว่าการที่เราจะอยู่ในใจของลูกค้าด้วยบริการของเราแล้ว เรายังตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เป้าหมายระยะยาวของกลุ่มเซ็นทรัลคือการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับประเทศโดยการเป็นผู้บุกเบิกนำความเจริญสู่ทุกๆ ท้องถิ่นในทุกประเทศที่ธุรกิจของเราเข้าไปดำเนินกิจการ พร้อมทั้งช่วยพัฒนาคน ชุมชน สังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆ กัน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมอบการบริการอันเป็นเลิศให้กับลูกค้าทุกท่าน"

ทศ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มเซ็นทรัล

ค่านิยม: ซื่อสัตย์ ขยันอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อลูกค้า

Branding–สิ่งสำคัญ คือ การเน้นที่ธุรกิจหลักและแบรนด์หลัก ต่อยอดจากความสำเร็จในอดีต มุ่งสร้างแบรนด์ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคและลูกค้าในทุกๆ เซกเม้นต์ รวมถึงสร้างจุดต่างผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ผ่าน “คุณภาพ” ที่เป็นเลิศในทุกแง่มุม ทั้งสินค้าและการบริการ เป็นการเน้นการเติบโตที่มั่นคงผ่านคุณภาพระดับโลก

People–ทีมงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจ ไม่ว่าจะวางแผนงานอย่างไร ก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้หากไม่มีทีมงานที่ดี ดังนั้น อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก คือ การสร้างระบบเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อธุรกิจมีการขยายตัว ทางบริษัทก็ต้องการผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์เพื่อมาบริหารงานต่อยอด พร้อมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นภาคปฏิบัติได้ เมื่อบริษัทสามารถทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรักและทุ่มเทให้กับองค์กร บริษัทจึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

Synergy–ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีความเชื่อมโยงและเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน นับแต่นี้ไปการทำงานของกลุ่มจะประสานกันยิ่งขึ้น เป็นการมุ่งเน้นการผสานประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และเน้นการพัฒนาระบบที่มั่นคงร่วมกันเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

One Group–ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันทุกองค์กรในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกๆ ธุรกิจของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

คุณทศ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร 

ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร 

คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร 

คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์
รองประธานกรรมการบริหาร 

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร

Thiradej Chirathivat
กรรมการบริหาร