BLOG

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมห้าง “ลา รีนาเชนเต”

28 Aug 2015,   in ข่าวสารองค์กร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมห้าง "ลา รีนาเชนเต"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมห้าง “ลา รีนาเชนเต”

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานวโรกาสให้ คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท ห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต (la Rinascente) สาธารณรัฐอิตาลี นำผู้บริหารของบริษัทฯ อาทิ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และ Mr. Alberto Baldan ประธานกรรมการบริหาร ห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต (la Rinascente) เข้าเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชม ห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต ณ เมืองมิลาน (la Rinascente, Milan) โดยมี ฯพณฯ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และภริยา เข้าเฝ้าตามเสด็จฯ ด้วย

ห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต เมืองมิลาน (la Rinascente, Milan) เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ และหรูหราที่สุดแห่งประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นของคนไทยโดยกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ และในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต เมืองมิลาน (la Rinascente, Milan) ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้ความสนพระทัยสินค้าแผนกเครื่องเขียน ที่ชั้น 1 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน และกระเป๋าเดินทางไว้อย่างหลากหลาย รวมถึงทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมจัดงาน Taste of Thailand ซึ่งเป็นงานเทศกาลอาหารไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้การสนับสนุนของห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต  อีกทั้งยังได้ประทับพระอิริยาบท เพื่อทอดพระเนตรบรรยากาศ Duomo อันงดงาม ณ บริเวณชั้น 7 ของห้างฯ โดยทรงใช้เวลาในการเยี่ยมชมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยในบ่ายวันเดียวกัน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รวมทั้งห้างสรรพสินค้าลา รีนาเชนเต เมืองมิลาน สาธาณรัฐอิตาลี เป็นล้นพ้น.


Invalid Displayed Gallery