BLOG

“ยูนิเซฟ” จับมือ “เซ็นทรัล” สานต่อโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย ในงาน #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

21 Feb 2019, Posted by cgadmin Arin in ACTIVITIES, เซ็นทรัลทำ
Unicef 1,000 วันแรก_๑๙๐๒๒๑_0177

 

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สานต่อโครงการCentralUNICEF Together For Every Child” ปีที่ 3 พร้อมจัดงานเอ๊กซ์โปภายใต้ธีม #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เชิญชวนคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพราะเป็นช่วงสำคัญมากของการพัฒนามนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเชิญ พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกน้อยในช่วง 1,000 วันแรก รวมทั้งแขกรับเชิญ อาทิ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และครอบครัวคนรุ่นใหม่ เอ้ก-บุศกร หงษ์มานพ มาพร้อมกับลูกชายตัวน้อย น้องดิน และว่าที่คุณแม่ มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ มาเผยเคล็ดลับการดูแลลูกในช่วง 1,000 วันแรก ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการ CentralUNICEF Together For Every Child ซึ่งงาน #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเอ๊กซ์โปรูปแบบเดียวกันในปีที่แล้วที่ประสบความสำเร็จเกินคาด โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดนิทรรศการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของยูนิเซฟ รวมถึงกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุก ๆ คนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลลูกน้อยในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดี ผ่านการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้ ณ งานเอ็กซ์โปของเรา นับว่าเป็นวิสัยทัศน์และเจตนารมย์ที่สอดคล้องกับโครงการ ‘เซ็นทรัลทำ’ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนทุกเพศวัยในสังคมอย่างแท้จริง”

นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจหลักของยูนิเซฟคือการผลักดันเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ยูนิเซฟได้ร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน้นด้านโภชนาการ สุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ แต่ยังคงมีปัญหาอีกหลายด้านที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกับเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ยังต่ำ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการทำกิจกรรมกับลูกที่ยังไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็ก ผมหวังว่าโครงการนี้จะช่วยผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานเอ็กซ์โปในครั้งนี้ได้แสดงออกถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนทั้งในแง่พื้นที่และความสามารถเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและประชาชน ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงในเรื่องการดูแลลูกน้อยในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนี้ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนอาจจะเริ่มจากการนำนโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงานที่มีลูกมาปรับใช้ ยกตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้ทั้งแม่และพ่อลาคลอดได้นานขึ้น การส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในที่ทำงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกของพนักงาน”

งานวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสมองหลายชิ้นได้พิสูจน์แล้วว่า ระยะเวลา 1,000 วันแรก คือโอกาสทองในการพัฒนาโครงสร้างสมองของเด็ก โดยโภชนาการที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การเล่นและความรักความอบอุ่นในช่วงปฐมวัย จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงของเซลล์สมองของเด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะต่าง ๆ ด้านการเรียนรู้ การจัดการกับความเครียด และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม  ตลอดจนผลกระทบด้านสุขภาพและความสุขในระยะยาว

ถึงแม้การพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยจะก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีเด็กอีกจำนวนมากไม่ได้รับการดูแลที่จำเป็น     ผลสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ปี 25582559 ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจาก         ยูนิเซฟ พบว่า เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีราว 230,000 คนต้องเผชิญกับภาวะเตี้ยแคระแกร็น ขณะที่ทารกแรกเกิดทุก ๆ 1 ใน 10 คน มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะโภชนาการของแม่ระหว่างตั้งครรภ์

การเพิ่มการลงทุนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตด้วยการให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดี การดูแลและการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย การให้ความรักและการปกป้องดูแลในช่วงที่สำคัญที่สุดในช่วงที่สมองกำลังพัฒนา จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีระยะยาวด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สำหรับงานเอ๊กซ์โป #EatPlayLove มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในปีนี้ จะเวียนไปจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 1926 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยติดตามข้อมูลได้ที่  www.centralgroup.com และ http://www.unicef.or.th/eatplaylove