BLOG

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณกีฬาคนพิการ

04 Mar 2019, Posted by Apatsanan Ru in ACTIVITIES, ข่าวสารองค์กร
MOUสมาคมกีฬาคนพิการ_๑๙๐๓๐๘_00731
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 62 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคม ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล โดยนายพิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล  ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณกีฬาคนพิการ ขึ้นที่ห้อง ประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ จาก นาย วิษณุ ไล่ซะพิษ  รองผู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย และพลตรี โอสถ ภวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็ยเกียรติ ในงานนี้

 กลุ่มเซ็นทรัล ได้เข้ามให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนา 3 ชนิด กีฬา คือ  กรีฑา ว่ายน้ำ และ เทเบิลเทนนิส  โดยให้การสนับสนุน กีฬาละ 500,000 บาท ต่อปี รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,500,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาคนพิการทั้ง 3 ชนิดกีฬาในทุกมิติ

 สำหรับกีฬา กรีฑา ว่ายน้ำ และ เทเบิลเทนนิส เป็น 3 ชนิดกีฬาหลักที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ และที่ผ่านมาได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม ในทุกรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน และเป็นกลุ่มพีฬาที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย มีความหวังในการคว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น 2020 ที่จะถึงนี้

 การเข้ามาสนับสนุนของกลุ่มซ็นทรัล ในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งสำหรับการเข้ามาสนับสนุนเพื่อการพัฒนากีฬาคนพิการของประเทศไทย มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เป้าหมายชองสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย มีโอกาสประสบความสำเร็ขมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้กีฬาคนพิการสามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คือการคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ประเทศญี่ปุ่น 2020 อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศไทย และที่สำคัญยิ่ง เพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศ