BLOG

บุษบา จิราธิวัฒน์ คว้ารางวัล เพชรพาณิชย์ ปี 2558 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและพาณิชย์

26 Aug 2015,   in CENTRAL THAM NEWS, CORPORATE NEWS
บุษบา จิราธิวัฒน์ คว้ารางวัล เพชรพาณิชย์ ปี 2558 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและพาณิชย์

บุษบา จิราธิวัฒน์ คว้ารางวัล เพชรพาณิชย์ ปี 2558  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและพาณิชย์

ในโอกาสครบรอบ 95 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ หรือ วันพาณิชย์ ปี 2558 ทางกระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2558”  ให้แก่ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ โดยมีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 14 ราย จากภาครัฐและภาคเอกชน แบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาผู้ประกอบการ, สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และ สาขาข้าราชการ โดย คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้รับรางวัล  “เพชรพาณิชย์” ปี 2558 สาขาผู้ประกอบการ

สำหรับผลงานที่โดดเด่น อาทิ เป็นผู้ริเริ่มโครงการสินค้าชุมชนของเรา ภายใต้แบรนด์ สินค้าชุมชนของเรา ด้วยการ พัฒนาและส่งเสริมสินค้าชุมชน และนำมาจำหน่ายภายในห้างร้านของเครือกลุ่มเซ็นทรัล ทำให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน, เป็นผู้สนับสนุนกรมการค้าภายใน ในการ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ในโครงการเทใจคืนสุข ตามนโยบายของรัฐบาล และ เป็นผู้ที่ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทยให้มีช่องทางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย

นับเป็นเกียรติกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ของประเทศเสมอมา