BLOG

คุณปรีชา เอกคุณากูล คว้ารางวัล “Best CEO” รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมในงาน SET Awards 2018

30 Nov 2018, Posted by cgadmin Arin in ACTIVITIES
02

 

คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น คว้ารางวัล “Best CEO Awards 2018 หรือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล SET Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม จนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ปีนี้ซีพีเอ็นยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) โดยยกระดับขึ้นชั้นสู่กลุ่ม DJSI World ของปี 2018 และอยู่ในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกด้วย สะท้อนการเป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก และยังเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ไปจนถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม