BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562”

24 Dec 2018, Posted by cgadmin Arin in เซ็นทรัลทำ
48412479_2045597125486551_2163382629087313920_n
ณ จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

โดยพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2562” โดยกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กองทัพอากาศ  สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัท จีเอ็มเอ็มมีเดีย จำกัด (มหาชน) สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,500 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 950 ชุด  อุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยา เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท นอกจากนี้ คณะฯได้ร่วมเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 10 ครอบครัว ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน