BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมบริษัทในเครือ ร่วมทำความดี จิตอาสา ในกิจกรรมCENTRAL GREEN Project @ Robinson Lifestyle Samutprakan

26 Sep 2017,   in CENTRAL THAM NEWS
display

กลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินโครงการ CENTRAL GREEN Project @ Robinson Lifestyle Samutprakanจัดกิจกรรมปรับสภาพน้ำในคลองข้างศูนย์การค้าและปรับภูมิทัศน์ริมคลอง  ในวันที่ 26 กันยายน 2560 บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ

นายธีรพล  ชุนเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี คุณศศิวิมล  เหรียญปรีชา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า โรบินสัน สมุทรปราการ และคุณพิสดาร์ รุ่งเรืองทองทวี   ผู้จัดการฝ่ายเพื่อสังคม เป็นตัวแทนของผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยการปรับสภาพน้ำในคูคลอง กำจัดวัชพืชริมคลอง และทำความสะอาดถนนรอบศูนย์การค้า ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลบางเมือง / เทศบาลบางปู/ ชุมชน ม.2 อุ่นอารีย์  รวมถึงธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ( Office mate /Power Buy /Central Restaurant Group)