กลุ่มเซ็นทรัลเวียดนาม (CGVN)

logo_central group on cg web

กลุ่มเซ็นทรัลเวียดนาม (CGVN)

 

              กลุ่มเซ็นทรัลเวียดนาม (CGV) เป็นสมาชิกของกลุ่มเซ็นทรัล (ประเทศไทย) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ทาง CGV ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนาม โดยในปีพ.ศ. 2558 CGV ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 2 บริษัทคือ บริษัท Nguyen Kim Trading Joint Stock และบริษัท LanChi Mart ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกสาขาในเขตชนบททางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในปีต่อมา พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Big C ในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า

ปัจจุบัน CGV ดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครอบคลุมห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ มากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ, ธุรกิจออนไลน์อีก 2 ช่องทาง และมีการจัดจ้างงานกว่า 17,000 อัตรา

CGV เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกที่ให้บริการครอบคลุมหลายรูปแบบร้านค้าและเชื่อมต่อลูกค้าผ่านทางหลากหลายช่องทาง ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Big C), ร้านสะดวกซื้อ (C – Express), ห้างสรรพสินค้า (Big C Supercenter), ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ (Nguyen Kim and Nguyenkim.com), ร้านค้าปลีก LanChi Mart ในตอนเหนือของเวียดนาม, ห้างสรรพสินค้า Robins, ร้านค้าแฟชั่นออนไลน์ Robins.vn), ร้านค้าแฟชั่น Delala, ร้านอุปกรณ์กีฬา Supersports, ร้านสินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ B2S,  ร้านของใช้ในครัวเรือน LookKool, ธุรกิจโรงแรม Centara, รวมถึงการจัดจำหน่ายแบรนด์จากต่างประเทศ เช่น Marks & Spencers, Lee, F&F, Crocs, New Balance, Fila, Speedo และ Mizuno.

วิสัยทัศน์: เราให้คำมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจ: เราช่วยให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้น ด้วยการร่วมมือกันของทีมงานที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

 

logo_name on cg web