BLOG

กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม นำร่องแก่คนพิการ 5 จังหวัด หนุนโครงการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพ

26 Apr 2016,   in CENTRAL THAM NEWS
Display_กลุ่มเซ็นทรัล หนุนคนพิการjpg

กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม

นำร่องแก่คนพิการ 5 จังหวัด หนุนโครงการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพ

 

 

มูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม จัดทำ โครงการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรา 35 โดยร่วมกับกลุ่มแกนนำองค์กรคนพิการ ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ล่าสุด กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสนับสนุนยื่นให้สิทธิคนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัด ( จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และ สุพรรณบุรี)  จำนวน 199 คน มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการประเภทฝึกอบรมตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเบเกอรี่ การผลิตเบญจรงค์ และโครงการประกอบอาชีพตู้น้ำมันอัตโนมัติ

 

ทั้งนี้ได้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าว โดยมี หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน, สมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ กิ่งแก้ว อินหว่าง ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม ร่วมงานด้วย ณ ลาน อิเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน

 

โดยเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มเซ็นทรัล 13 บริษัทได้ยื่นให้สิทธิคนพิการตามช่องทางมาตรา 35 แก่คนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 199 คน มูลค่า 21,790,500 บาท ประกอบด้วย โครงการประเภทฝึกอบรมตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเบเกอรี่ การผลิตเบญจรงค์ และโครงการประกอบอาชีพตู้น้ำอัตโนมัติ โดยการสนับสนุนดังกล่าว ทั้ง 3 ภาคส่วน (กลุ่มเซ็นทรัล  มูลนิธิ ฯ และองค์กรคนพิการ 5 จังหวัด) ได้มีการลงนามความในความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงแรงงาน) เป็นสักขีพยาน และจะเริ่มดำเนินการในช่วงปี 2559 เป็นต้นไป

 

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัล มองว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับคนพิการได้มากขึ้น ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นในศักยภาพของคนพิการ และให้ความสำคัญการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกระดับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้ทำการเปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และศูนย์บริการลูกค้า Contact center สำหรับลูกค้าเพาเวอร์บาย และโฮมเวิร์ค ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา

นอกจากนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัล ยังมีการทำโครงการ การจัดสัมปทานพื้นที่ขายล็อตเตอรี่ภายในสาขาหน้าร้านให้แก่ผู้พิการ ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน  จัดการฝึกอบรม / ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ ให้แก่หน่วยงาน/สมาคมเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   ในปี 2556-2557 ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานสู่สถานประกอบการ หลักสูตร 6 เดือน ภายใต้แคมเปญ TOGETHER WE CARE โดยฝึกอบรมวิชาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมไฟฟ้า การขายออนไลน์ และการบัญชี  ในปี 2558 ร่วมมือกับศูนย์เสริมสร้างทรัพยากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค้าปลีก

และมีการออกแบบก่อสร้างที่เป็นสากลและเป็นธรรม หรือที่เรียกว่า “อารยะสถาปัตย์” ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลทุกแห่ง ให้มีทางลาด ขึ้น-ลง เข้า-ออก สัญจรภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ และห้องน้ำสำหรับคนชรา และผู้พิการ