BLOG

กลุ่มเซ็นทรัลชูความพร้อมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กหญิงและ ผู้หญิง

30 Nov 2015,   in CENTRAL THAM NEWS
Display_THE INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF THE VIOLENC~172

ซึ่งการใช้ความรุนเเรงต่อเด็กหญิงและ ผู้หญิง เป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข เเละช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจังในโอกาสวันขจัดความรุนเเรงต่อสตรีสากล ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคมพ.ศ.2558 ซึ่งทาง UN Womenกำหนดให้เป็น ช่วง 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงโดยเหตุแห่งเพศกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำในแคมเปญ Orange The Worldด้วยการประดับอาคารต่างๆของกลุ่มเซ็นทรัล เช่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์, บริเวณ façade หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ของกลุ่มธุรกิจในเครือให้เป็นสีส้ม ซึ่งทางสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นสีอันแสดงถึงอนาคตที่สดใส ปราศจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอีกด้วย

โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้เป็นวันสากลเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี โดยปีนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ พร้อมประทานโมบายล์กระดิ่งสัญลักษณ์ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ให้ผู้แทนสำหรับภาคเอกชนมีนางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจากกลุ่มเซ็นทรัลเป็นตัวแทนรับจากกลุ่มเซ็นทรัลในครั้งนี้

จากการประชุม Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action  จัดที่สำนักงานใหญ่ UN Women นครนิวยอร์คเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นโดยการประชุมครั้งนี้มีองค์กรการกุศลชื่อดังซึ่งมีผู้นำจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อมาร่วมแสดงเจตน์จำนงกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนโดยประเทศไทยมีนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา และ นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

โดยทางกลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือและสนับสนุนกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นวีเมน  ( UN Entity for Gender  Equality and Empowerment  of Woman:UN Women)ดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสตรีมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่างๆที่รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กมาโดยตลอด อาทิ โครงการSay No to Violence Against Womenเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง พร้อมเผยแพร่ความรู้เรื่องข้อกฎหมายให้ประชาชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เมื่อพบเหตุการณ์รุนแรงต่อสตรี

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เปิดเผยว่าในฐานะเป็นผู้นำองค์กรขับเคลื่อนโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลจะเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารโครงการต่างๆของ UN Women ให้กับพนักงานกว่า 70,000 คนและจะสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และธุรกิจในเครือกว่า 4,700 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจะร่วมรณรงค์กิจกรรมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงในรูปแบบต่างๆให้ทางกลุ่มลูกค้าของกลุ่มเซ็นทรัลได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของ The 1 Card ที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 8 ล้านคนพร้อมตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติณ ห้างร้านในเครือกลุ่มเซ็นทรัลทั่วประเทศ

นอกจากนั้น กลุ่มเซ็นทรัลยังดำเนินโครงการมะเร็งสตรีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ Digital Mammogram (เครื่องตรวจเต้านมประสิทธิภาพสูง), การปรับปรุงหอพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งสตรี, การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ในปี 2558 – 2561 จะดำเนินโครงการระดมทุนผ่านกิจกรรมการตลาดเพื่อมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง “บ้านพิงพัก”แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย