title

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN)

Central Pattana Group (CPN)

Central Pattana Group (CPN)

ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1 ของประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ และ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เซ็นทรัลพัฒนาจึงได้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าแรกๆ ที่ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำ ปฏิวัติประสบการณ์การพัฒนาและ จัดการการค้าปลีกรูปแบบใหม่ และยังเป็นศูนย์การค้าแห่งแรก ในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000

ธุรกิจหลักของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ ธุรกิจศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ถึงร้อยละ 79 ของรายได้สุทธิ นอกจากนั้นยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของประเทศไทย โดยมีพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 1.2 ล้านตารางเมตร ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา บริหารศูนย์การค้าชั้นนำถึง 24 แห่ง ภายใต้ 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่

 

CentralWorld

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์: แหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร

CentralPlaza

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา: ศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย

CentralFestival

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล: ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของไทย

 

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแฟลกชิป ของเซ็นทรัลพัฒนา ได้รับรางวัล Best of the Best ด้าน Design & Development จากสมาคมศูนย์การค้าโลกหรือ ICSC ใน พ.ศ.2553 และ ได้รางวัล Gold Award ในสาขา Marketing จากแคมเปญ Re-opening ของเซ็นทรัลเวิลด์ใน พ.ศ.2554 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นออสการ์ของวงการศูนย์การค้าระดับโลก

สำหรับโครงการยักษ์ใหญ่ที่ใกล้เปิดดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซาระยอง เซ็นทรัลเวสท์เกต เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และ เซ็นทรัลพลาซ่า ไอ-ซิตี้ เมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย

ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แก่ อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม สวนน้ำและสวนพักผ่อน ในปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนามีอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการ ศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 7 อาคาร ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (2 อาคาร) เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) เซ็นทรัลพลา ซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดยผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ได้แก่ บริษัทข้ามชาติและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และ ยังเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมจำนวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ซึ่งมีห้องพักจำนวน 255 ห้อง และโรงแรมฮิลตัน พัทยา บีช ประกอบด้วยห้องพักจำ นวน 300 ห้อง บนตัวอาคาร 34 ชั้น เหนือศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา เป็นศูนย์การค้าติดชาย หาดธรรมชาติที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากห้องพักแล้วโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ยังมีห้องประชุม สัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อรองรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวและอุตสาหกรรมการจัดการประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจัดแสดงสินค้านานาชาติอีกด้วย

www.cpn.co.th